tirsdag 15. november 2016

Arbeideravisen Fylkingen

På Sunndal Bygdemuseum, Leikvin er det oppbevart en del arkiver for lag og organisasjoner. Noen av disse lagene er oppløst, andre er svært aktive den dag i dag. En bok som kom til Leikvin i 2006 er en håndskrevet journal til den lokale avdelingen av ungdomsavdelingen av arbeiderforeningen Fylkingen. Journalen til Fylkingen er utformet som en avis.

 
Sunndalsøra før verket kom. Her var det arbeiderungdomslaget hadde sitt hovedsete.

Arbeiderungdomens lag på Sunndalsøra ble stifta i 1927 mens journalen strekker seg fra 10/11 1931 til 20/3 1934 og er skrevet av flere forskjellige personer. Fylkingen er skrevet med artikler som veksler mellom alvor og spøk. Her er det mange gullkorn blant annet den første artikkelen, muligens tenkt som en slags leder for 10/11 utgaven av Fylkingen:

Fylkingen den 10/11 1931
"Vårt samfund er helt ødelagt av disse kapitalister, disse snyltere som lever flott på arbeidernes bekostning disse overlegne papirhaner som er årsak til arbeiderungdommens ledighet i dag, for det er fortvilt å se nu den staute ungdom som må gå til grunne fordi disse som har vært i sin hånd har styrt sådan at selv den ungdom som skriker efter arbeide blir henvist med en overlegen mine "bare gå vi har ikke bruk for dig". Stakars unge jenter, stakkars unge gutt som hele sin tid igjenem blir nødt til å gå hjemme og ikke en dag får arbeide. Se bare på det sørgelige familiedrama i Finnmarken hvor den konen blev så fortvilet over all den uredfærdighet at hun tok gift å sa farvel til livet for godt, sa farvel til sine kjære barn og sin mann, atter et offer for den snikende borgerklasse. Fy fan til samfundsshet. Men en gang kommer sosialismen til å bli gjenemført i Norge og da skal seiersbasunene kalle sammen alt før tidende ungdom, den søde ungdomm skal marsjere frem under sinne faner å rope ”Leve det nye Norge, sosialismens Norge” ”Bort med all humbuk. Ned med Kongen og hans høie løn”. ”La de fattige få det godt”. ”Svikt aldrig din klasse”. ”Bort med militærismen”. ”Oprett gammel hjem”. Ned med skatterne for arbeiderne”. Skyt fedrelandslaget i lufta o.s.v.
Hold humøret oppe kamerater, arbeide trofast for din sak, med andre ord vær ærlig å trofast i ditt arbeide for sosialismen.
For sosialismen skal igjenemføres.
Leve den Norske arbeiderungdom."
 
1. maitog ved Villabyen på Sunndalsøra ca 1925, arbeiderungdomslaget ble stiftet i 1927.
Den neste artikkelen er en indignert artikkel bare kalt ”Uforskammet” om en lærer i villabyen som har ansatt en ringforlovet jente som husholderske og slik frarøvet både henne og hennes kjæreste anledning til å treffe kjæresten i ”masse spennende, interesante, koselige og hyggelige stunder, særlig bak hagegjerdet eller en annen luftig plass”.
De fleste utgavene av Fylkingen inneholder en spalte med ”Nytt fra Staden” eller ”Siste nytt”. Noen morsomme eksempler fra denne spalte er for eksempel en bekjentgjørelse i journalen 7/2-1933

”Første gang!”:
”Søndags aften var det en av vore lagsmedlemmer som hadde sin debut på ”Livets vei”. Det var efter sangkorets berømte årsfest. Det var berømte kornettblåser ”NN” som for første gang hadde flaks ”ja god flaks au” sa Steinar. For os gutten en farlig konkurent, men kvinfolka glær sig.” I Siste nytt denne dagen sto det også følgende: ”Det er fortalt at Anders og Ola skal reise til fronten og åpne krig, ja gasskrig naturligvis for de er så gassfulde”. Av anmeldte bøker finner man de ikke-eksisterende bøkene ”Intet nytt fra Musgjerd” og ”Magarommet”.
Sosialistiske arbeiderforeninger ble forbudt av tyskerne under okkupasjonen. Fylkingen ble nedlagt over hele landet også på Sunndalsøra i desember 1940. Laget ble ikke startet opp igjen etter krigen.

Arbeiderne har 1. mai feiring ved Hovshall. Bildet er fra 1950/60 tallet så da var arbeiderungdomslaget nedlagt

Utrykte kilder:
Fylkingen, lagsprotokoll for Sunndalsøra Arbeidsungdomslag 1931-1934
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar