fredag 17. april 2020

Museumsarbeid uten publikum


«Men hva er det man gjør på museum når det er vinter da?». Det er ikke et uvanlig spørsmål til oss som er ansatt på små museer som sjelden har besøk om vinteren. Svaret på spørsmålet er: akkurat det samme som man gjør når publikumssiden av virksomheten er stengt på grunn av Corona.


Museet har mange bilder som trenger å offentliggjøres for publikum digitalt. Her fra I. J. Gravems fotoarkiv,

torsdag 2. april 2020

Historien om to helt spesielle bøker


Når museets arrangementer er avlyst på grunn av virus får man mer tid til andre museumoppgaver. Deriblant å registrere og fotografere gjenstandene. Det jeg skal ta for meg nå er to bøker vi akkurat har fått inn igjen etter at de har levd i «utlendighet» i Oslo i lengre tid.


Fredrik II's bibel, 1589.

onsdag 25. mars 2020

En gammel låve med sjel


Mange har kanskje sett den på vei til skiheisen. Den gamle låven på børset. I motsetning til mange andre driftsbygninger har den ikke blitt revet og erstattet med en mer moderne. Det er mer sjeldent å se tømrede låver i dag. De er en utdøende rase og av de som er igjen er vel storparten fra 1800-tallet.  Men låven på Børset gjemmer på flere hemmeligheter og er nok en god del eldre enn det. Hva kan vi finne ut om låven og bygningssporene i den? Hvem bygde den?

Låven på Børset er en av de få laftede fjøsene igjen i Sunndal kommune. Foto: Jarle Stavik, Nordmøre museum.

onsdag 26. februar 2020

Strandsitterstua på Sande


I 1844 fikk Johan Pedersen Øren navnet sitt og navnet til kjerringa si, Marit Ingebriktsdatter, malt over dørene i stua si. Det er vanlig med innskrift over de to dørene som går fra stua på Nordmørshuset, oftest malt i forbindelse med byggingen eller med en ombygging. I dette tilfellet er det nok fordi huset ble bygd om.  


Eldhuset på Sande i dag. Foto: Jarle Stavik, Nordmøre museum.

tirsdag 4. februar 2020

Oppdølslåven - En gammel bygning med mye å fortelle.


Skuende utover Sunndalfjorden sto en lang bygning på massive trestolper i skråningen ned mot fjorden ved Opdøl. Det var en kornlåve, hvor kornet ble kastet, tørket og malt. Der sto den i nesten 350 år før det moderne landbruket gjorde den overflødig og i veien. I 1978 ble den tatt ned og tømmeret lagret på Leikvin, i årene som fulgte arbeidet blant annet byggelever fra Sunndal Vgs med å sette den sammen igjen på Leikvin. Der sto den ferdig rundt 1980. Låven står på massive furustokker som har fått vokse til treet snurret seg på slutten av levetiden. Slik ble det plass til lager og annet under.

Oppdølslåven slik den står på Leikvin i dag. Foto: Jarle Stavik, Nordmøre museum.

fredag 31. januar 2020

Fjorårets arkeologiske hendelser i Sunndal (2019)


Det graves stadig fram spor som utfyller vår kunnskap om forhistorien i Sunndal kommune. Sunndal er allerede den kommunen som har flest gjenstandsfunn og spor etter jernalderen på Nordmøre. Over halvparten av alle gjenstander ved landsdelsmuseeene fra Nordmøre er fra Sunndal. Men det er ikke de store gjenstandsfunnene som dominerer arkeologien i 2019. Ivrige metalldetektorister går fremdeles på åkrene i kommunen, der de har lov, men det er få funn sammenlignet med tidligere år. Det har en sammenheng med at de funnrike områdene som ble oppdaget med detektor fra 2014 nå er fredet og dermed ikke mulig å søke på uten særskilt tillatelse fra riksantikvaren. I stedet er det den mer tradisjonelle arkeologien som merkes i funnbildet.
Denne øksa fra merovingertiden er sammen med noen andre verktøy det eneste gjenstandsfunnet fra storgården Husby i Øksendal. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

torsdag 30. januar 2020

Holtstuo fra Virumdalen på Leikvin - byggefaser i en gammel bygning


Holtstuo ble flyttet til leikvin på slutten av 1980-tallet. I forbindelse med oppsettingen ble det gjennomført en rekke reparasjoner og mange nye stokker ble satt på ytterveggene i eldste delen av bygningen. Slik sett er det på mange måter den eldste delen som nå er den nyeste. Men fremdeles er det mulig å finne en del som hinter bakover mot en svært gammel bygning. Mye eldre enn den offisielle dateringen.
Holtstuo våren 2019.