onsdag 18. mai 2011

Perioderiktig viking del 4 - 1000-tallet

Mammenstilen fortsatte utover på 1000 - tallet. En av de mest typiske mammenstil stykken er fra en beinholk fra Årnes i Møre og Romsdal.
Som en ser på gjenstanden er kroppen tykkere, gjerne med fyll i forhold til jellingstilen.


Dette dyret er typisk for mammenstilen og er å finne i mangt et moderne viking ornament.
Mammenstilen har navnet sitt fra Mammenfunnet, en søvforsiret øks. Danøksen er typisk fra sen vikingtid.

Etter mammenstilen kommer ringerikestilen. Navngitt etter en gruppe billedstein fra Ringerike. Her finner man smale blomsterranker kombinert med dyrornamentikk. Et stort firfotet dyr er ofte sentralt, gjerne en stilisert løve.
Ringerikestil på en vindfløy fra en kirke. Før det antagelig vært brukt som "dragehode" i enden av et skip.
Her en nål i ringerikestil for den stilsikre kvinne fra begynnelsen av 1000-tallet.

Overgangen mellom vikingtid og middelalder kommer urnesstilen. Karakteristisk er slanke dyr med og tynne trådlignende bånd. Stilen fortsetter inn i middelalder hvor den har hovedtyngden.
En nål i urnesstil.
Pyntenål i urnesstil.

Når det kommer til sverd er det type O og X som gjelder.

Type O sverd fra Armourclass.

Type X sverd fra sen vikingtid/middelalder. Sverdet på bildet er fra Albion.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar