onsdag 18. mai 2011

Perioderiktig viking del 3 - 900-tallet

Borrestilen fra 800-tallet fortsetter utover i begynnelsen av 900-tallet. Type H sverdene er også vanlige fram til ca 950. På begynelsen av 900-tallet overlapper en anen stil, Jellingstilen, med borrestilen. I gokstadgraven er det funn av begge. Jellingstilen preges av dyreornamenter som slynger seg sammen gjerne med jevnbrede kropper og tynnere lemmer som alle slynger seg sammen langs lengdeaksen på gjenstandene. Stilen kan finnes fra slutten av 800-tallet kanskje så tidlig som 860 og fortsetter til siste halvdel av 900-tallet.

Skålspenne i jellingstil.
Anheng i jellingstil.
Nål i jellingstil.
Sverdknapp fra funn i Haitabu. Mønsteret er i jellingstil. Typen finnes til salgs noen steder.
Når det kommer til sverdene kan man altså fortsette å bruke type H sverdene fra 800-tallet. De blir avløst av K-sverdene. Sverdet på bildet finnes til salgs hos Jeldragon.
Utover 900-tallet kommer daneøksen i bruk, en øks med langt skaft og stort økseblad, en del med kunstferdige dekorasjoner.
Den eneste komplette hjelmen fra vikingtiden er fra 900-tallet. Gjermundbuhjelmen var et av mange fine funn fra Gjermundbu og den er brukt av moderne vikinger over alt.
Etter jellingstilen tar slutt starter mammenstilen som er en fortsettelse av jellingstilen bare med bredere mer organiske dyrekropper. Trekk med planteornamentikk kan komme inn på gjenstandene, en inflytelse fra det store utland. Mammenstilen ble brukt fra 950 tallet og utover på 1000 -tallet. Mer om den under neste innlegg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar