onsdag 17. august 2011

Når er sverdet fra? De mange typene av norske vikingsverd

Det finnes mange typer sverd fra vikingtiden. Sverd som det meste anet fra fortidens utstyr er en moteting. Derfor kan en ofte se omtrent når et sverd er fra. Jan Petersen "De Norske Vikingsgsverd" fra 1919 er tross en etter hvert anseelig alder den grunnleggende autoriteten på norske sverdtyper. Ofte ser man sverd referert til som et Petersen type H for eksempel. Han gjorde forøvrig det samme for økser og spyd, også det i samme bok. Her er en kort oversikt over pettersens sverdtyper, de aller fleste er vanskelig å skaffe replika av i dag.


Enegget sverd med svært liten eller manglende underhjalt. Pettersen har ikke gitt disse sverdene en type. De er vanlige på vestlandet og er en viderutvikling av skramsaksen til full sverdlengde med bare en egg. Disse sverdene er fra merovingertiden, men noen kan strekkes seg inn i begynnelsen av vikingtiden. Det ene sverdet er forøvrig omtrent identisk med en modell som blir solgt i dag og mye brukt i blankvåpenkamp på forskjellige historiske markeder.
Petersen Type A.
Typisk for enden av merovingertiden og begynnelsen av vikingtiden ca. 700-800 e.kr
Petersen type B sverd.
Typisk for slutten av merovingertiden og begynnelsen av vikingtiden ca 700-800 e.kr. Både eneggende og tveeggede sverd av denne typen er funnet.
Petersen type C sverd.
Vanlig i hele landet ca 800-850. På vestlandet mest funnet som eneggede sverd.
Petersen type D sverd.
Oftest rikt utstmykket med sølv og bronse. Antagelig er sverdformen kommet fra utlandet. Ca 850-900 e.kr. I vekt forøvrig det tyngste av vikingsverdene med sine massive hjalt.
Petersen type E.
Typisk dekorert med prikkornament. Mest vanlig i trøndelag pg på østlandet. ca 800-850 e. kr. Denne har jeg sett kopi av til salgs på vikingmarked. battlemerchant.com har dette sverdet til salgs åde som skarpt og blunt.
Petersen type F.
Finnes både med en og to egger. Mest vanlig på østlandetCa 800-850 e.kr
Petersen type G sverd.
Uvanlig sverd, bare funnet på østlandet.
Petersen type H.
Den mest vanlige formen vikingsverd i Norge. Finnes som både en og toeggede sverd. Ofte med sølv eller bronse ornamenter, i funn vises ofte disse bare med rillene i stålet som har blitt lagd for å få edelmetallet til å sitte. Ca 800-950 e.kr. Kopi fås for eksempel hos Deltin, SPQR (hvis du har tro på at de leverer det de lover, mitt kom aldri), og Paul Binns.
Petersen Type I sverd.
Ca 850-950 e.kr. Mest funnet på østlandet.
Petersen type K.
Ca 800-900 e.kr. Utenlandsk opprinnelsen. En dansk variant med mer pynt på sverdknappen er til salgs på nettet.
Petersen Type L sverd.
Oftest belagt med sølvornamentikk. Angelsaksisk opprinnelse. Fra slutten av 800 og begynelsen av 900 tallet. Armourclass har en fin replika av et slikt sverd til salgs. På toddsstuff.co.uk finnes også en fin versjon av dette sverdet til salgs.
Petersen type M.
Den nest mest vanlige typen vikingsverd etter H-typen. Omtrent aldri ornert. Fra ca 850 til litt etter 900 e.kr. paul Bins lager kopier av dette sverdet
Petersen Type N.
Sjelden sverdform fra ca 850-900 e.kr.
Petersen type O.
Sen vikingtid ca 900-950 e.kr. Utenlandsk opprinnelse. Armourclass lager dette sverdet, men sverdknappen er uten mønster og ikke helt typeriktig. En svært fin versjon er til salgs på battlemerchant.com
Petersen Type P sverd.
Hjaltene er belagt med sølv eller bronse. Sverdene er importert. Ca 900-950 e.kr.
Petersen type Q.
Ca 950-1000 e.kr.
Petersen type R.
Importsverd. Av og til med innskrift på bladet. Fra midten av 900-tallet.
Petersen type S.
Import. Oftest rikt dekorert. Noen med innskrifter på bladet, oftest da Ulfbert innskrift. Finnes i hele skandinavia. 900-950 e.kr. En enkel upyntet versjona av dette sverdet finnes hos armourclass til salgs.
Petersen type T.
Ca 950-1030 AD.
Petersen type U. 900 tallet.
Petersen type V.
900-tallet.
Petersen type W.
Hjaltene er av støpt bronse. Tidlig 900 tall.
Petersen type X.
Sen vikingtid. 950– 1050 e.kr. Dette sverdet kan blant annet kjøpes hos battlemerchant.com
Petersen Type Y.
Ca 1000 e.kr
Petersen Type Z.
Sen vikingtid ca. 1000 til vikingtidens slutt. Kanskje inn i middelalderen.

Pettersen type Æ.
Sen vikingtid ca. 1000 til vikingtidens slutt. Kanskje inn i middelalderen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar