fredag 13. november 2015

Nye funn fra Sunndal

I vår ble jeg kontaktet av Christian Husby som hadde funnet et lite spinnehjul av bly på Løykja. Kunne jeg se på det og bekrefte at det var et spinnehjul? Joda, det så vitterlig slik ut. Antagelig var det fra forhistorisk tid også. Det skulle ikke bli det siste som ble funnet på åkrene rundt Leikvin i år.
Fugleformet spenne antagelig fra merovingertiden. Fra Vennevold i Sunndal.Ett av flere spinnehjul av bly fra Leikvinområdet.

Tysk thaler fra 1539. Alle mynter eldre enn
1650 er det innleveringsplikt på
Rem eller beltespenne
Christian liker å gå opp og ned åkrer i sunndal med metalldetektor.

Av og til kan det gå dager mellom hver gang den gir utslag. Skospenner, mynter, blykuler og annet dukker opp fra jorda og vitner om aktivitet i historisk tid. Men det som han hadde mest lyst til å finne var ting som var enda eldre. Så dukket dette spinnehjulet opp og viste samtidig til et sted der det må ha vært aktivitet i forhistorisk tid. Det ble med dette ene funnet på åkeren og våren og sommeren gikk uten spesielt mye å finne. Sommeren er ikke høysesong for detektoristene. Da kan man som regel ikke gå på åkrene og har det vært korn på åkeren er det også liten sjanse for å finne noe til høsten. Halmstubbene er for høye til at en kommer nær nok jorda med detektoren.
Del av relieffspenne fra
folkevandringstiden.


Belte eller remspenn fra eldre jernalder
Funnet noen meter vest for
museumsområdet på Leikvin
Det er den nypløyde åkeren eller potetåkeren etter opptaking som er best, eller der det har vært gress tidlig om våren. Plogen har vendt på innholdet i jorda og kan ha dratt ting opp mot overflaten og detektoren kommer nær nok til å gi utslag. Senere på året fant han et spinnehjul til, denne gangen på Husby i Øksendalen. Ikke noe av sølv eller gull, men det gjorde ikke noe. For Christian er det viktigste å ta vare på historien. Alle ting eldre enn 1537 er det innleveringsplikt på, samt mynter eldre enn 1650, så det er ikke fortjeneste eller suvenirer som driver ham. For hver ting som blir funnet blir forhistorien og historien i Sunndal litt klarere. For den som lurer på om området er fredet kan man gå inn på www.kulturminnesok.no. Det må nevnes at alle strukturer og gjenstander eldre enn 1536 er automatisk fredet, så det er ikke fritt fram å søke på slike steder om det ikke er merket i kulturminesøk.


Likearmet spenne fra merovingertiden fra Vennevold

Det er ikke lov å gå med metalldetektor uten grunneiers tillatelse. Heldigvis er de fleste grunneierne også interessert i hva som kan ha skjedd på gården en gang i tiden.

I høst var det tilbake til Løykja, nye åkrer skulle undersøkes. På Vennevold var det også noen åkre som skulle undersøkes. Nå begynte det å løsne. Flere bilder av forskjellige små metallobjekter tikket inn på mobilen min. Arkeologene i fylket var også interessert. Det viste seg å være nedre del av en relieffspenne fra folkevandringstiden, deler av en nøkkel fra vikingtiden og en remløper. En praktfull tysk mynt dukker opp. Nytt jorde og en beltespenne fra eldre jernalder ser dagens lys. Enda flere spinnehjul. Nye åkre, vektlodd fra vikingtiden, beslag fra et belte fra middelalderen, noen har mistet kappespennen sin en gang i middelalderen. Alt leveres inn til fylket. Nyere ting dukker også opp. Mynter fra 1800-tallet, deler av et bestikk, alle fine ting en ikke behøver å levere inn

Signett fra middelalderen fra Vennevold
En samvittighetsfull detektorist har mange regler å holde seg til. Det er ikke lov å gå på toppen av kjente kulturminner og undersøke. Det er en sikringssone på fem meter fra nærmeste fredede kulturminne og man skal ikke grave seg dypere ned enn pløyelaget på sin søken etter funn. Under pløyelaget ligger ting fremdeles på sin opprinnelige plass og kan fortelle mer enn hvis den finnes i pløyelaget. Er den først tatt av plogen er det derimot en fordel å få dem opp. For hver gang plogen feier over den er det fare for at den blir ødelagt, luft og fuktighet slipper til og starter nedbrytingen av metallet. Stedet der man finner noe som er innleveringspliktig skal merkes og gps-posisjoneres. Til sammen kan funnene fortelle noe om aktivitet på en boplass for eksempel. Og finner man noe i åkeren trenger ikke grunneier være bekymret for at åkeren blir fredet. Så lenge man ikke pløyer dypere enn hva man alltid har gjort er det fritt fram å fortsette å dyrke jorden om det er funnet en innleveringspliktig gjenstand der.Liten ringnål fra vikingtid/middelalder
Detektorklubbene rundt omkring i landet er en fin plass å starte. De kan reglene og kan svare på spørsmål. Noen vil kunne synes at det er urimelig å måtte levere inn tingene man finner. Heldigvis ser ikke Christian på det slik. For ham er det historien som er viktigst. Når tingene blir innlevert blir de tatt vare på for ettertiden, og ikke bare for finneren, men for resten av samfunnet. For å hjelpe til med at folk leverer inn de mest verdifulle objektene er det finnerlønn for ting av edelt metall, men de er det langt mellom. Spenningen med å finne noe er det viktigste for detektoristene.
Christian har et godt samarbeid med arkeologene i fylket som mottar alt og leverer det videre til Vitenskapsmuseet. I løpet av høsten har det dukket opp en held del fantastiske gjenstander selv om det ikke er masser av sølv og gull. Til sammen viser disse en stor aktivitet på området rundt Leikvin. Dette visste vi forsåvid fra før ut fra det store kokegropfeltet ved kirkegården og det store gravfeltet på Løykja som har mer enn 200 graver fra hele jernalderen. Det skiller seg nå ut flere aktivitetsområder. Ett i nærheten av kirkegården, ett vest for museet og ett enda lengre vest på nabogården Vennevold.
Ringspenne. Vikingtid/middelalder
Vennevold er også en gammel gård. Som mange andre gårder i Sunndal har den et navn med vin i seg noe som man tradisjonelt har forbundet med romertiden eller noe eldre i jernalderen.

Flere vektlodd (funnet på metallsøk) viser at det har foregått handel i området. Kanskje i forbindelse med de religiøse samlingene i nærheten. Foruten gårdsnavnene er det også flere andre navn i området som kan forbindes med religion og folk som samles. Like ved ligger for eksempel Holsskeidet (forøvig med et lite gravfelt på). Navn på "skeid" forbindes med steder der man konkurrerte til hest. Bekkedalen mellom Løykja (Leikvin) og Vennevold heter Vedal. "Ve" betyr hellig på norrønt.
Ett av flere vektlodd. Antagelig fra vikingtiden
Sverdoppheng fra nyere tid. Funnet
nord for museumsområdet i
nærheten av kirkegården
Bit av en spenne fra folkevandringstiden?
Nål fra vikingtiden. Mønsteret er ikke klart, men det ser ut som en drage danner kroppen til nålen med hodet oppe til høyre
Beltebeslag fra vikingtid/middelalder
funnet på Vennevold. Nabogården
til museet på Leikvin.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar