tirsdag 17. februar 2015

En snartur gjennom jernalderen i Sunndal

Fra toppen av Sunndalsdalføret til bunnen har det en gang vært mer en 20 gravfelt. Enda er det registrert bevarte graver på Gjøra, Musgjerd, Ørsund, Romfo, Ner-Nisja, Flatvad, Løykja, Vennevold, Hol og Hoven. Ryktet skal ha det til at det enda er å finne graver på Hoås og Røhjell også, selv om jeg enda ikke har funnet disse.
Av forsvunnede gravfelt kan vi nevne Åker, Hov, Tredal, Hårstad, Grødal, Stor-Fale, Hjellmo og Gikling.

I resten av kommunen er det mindre bevart. Enda ligger graver fra bronsealder-førommersk jernalder igjen på Nes, samt en enkelt utmarksgrav på Hals. På Ålvund, Viset, Børset og Mo er gravfeltene forsvunnet i jorddyrkingen. På Opdøl ligger det igjen to graver av et gravfelt som sikkert har telt minst 15 graver en gang i tiden. Flåøya har fremdeles en del graver bevart, mens gravene ved selve Flågarden er borte i dag. På Ballsneses, Korsneset, Hamnaskjæret og i Vika, alle ved Fjorden er det bevarte graver. Gravene på Skjærneset, Grytneset, Husby, Sætran og Byneset er borte i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar