torsdag 11. mars 2010

Inspirasjon til artikkelskriving

 Som en del av arbeidet med å tilrettelegge den lokale mengden av bøker og skrifter om Sunndal fant jeg ut at det var smart å skrive inn det lille skrivet "Beskrivelse af Sunndalens og Øxendalens Præstegjeld" av I. H. Løchen fra 1815. Det har aldri vært utgitt før, men har sirkulert litt enkelte steder i en maskinskrevet versjon. Med sine ca 40 sider er det ypperlig å ha med i årsskriftet vårt her i Sunndal. Under arbeidet ble flomm, ras og husmannsplasser nevnt flere ganger under de forskjellige gårdene Løchen skriver om.

Det er et tema jeg ikke har skrevet artikler om enda så der kom endelig inspirasjonen til tre artikler til lokalavisa gitt. Det er jo også en av mine arbeidsoppgaver å publisere litt jevnlig i lokalavisa slik at det stadig er blest om museet. Så da har jeg skrevet en artikkel om flom og sendt den inn til Aura Avis. Brukte bilder fra laksehournale fra Elverhøi og avisa hadde bilder fra elveforbyggingen "storbolken" som kunne brukes i tillegg. Ser for meg at det blir omtrent en dobbeltside, neste gang Aura har mangel på godt stoff. Ellers er det mange som har sagt at det jeg skriver i avisa er svært interesant og noe av det beste som står på trykk der.
Alle artikler legges ut på http://www.digitaltfortalt.no/ etter at de er trykt og på Nordmøre Museums hjemmesider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar